A Verseghy Ferenc Gimnázium jó gyakorlata

Kreatív matematikaverseny

A jó gyakorlat legnagyobb erénye tanár és diák szakmai együttműködése, a diákok önálló, kreatív tevékenységének segítése, a tantárgyukban való elmélyülés erősítése. A matematikából zajló verseny sokféle készség, képesség kibontakoztatását segíti.

 • A verseny hangsúlyozottan csak eszköz, hogy mind a szervező, mind a versenyző diákok jobban elmélyíthessék tudásukat. (Nem mellesleg a támogató tanár is rengeteget tanul az egész folyamat során.)
 • A feladatokat diákok állítják össze, a matematikatanárok csak koordinálnak, és segítenek a felmerülő problémák megoldásában.
 • A verseny mindig annyi feladatból áll, ahány éves az iskola abban a tanévben.
 • A verseny csapatverseny, ahol fontos a csapattagok közti együttműködés, az együtt gondolkodás.
 • Egy csapat összetételének feltétele, hogy minden évfolyamból legyen csapattag. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a diákok az évfolyam kereteken túllépve is ismerjék egymást, tudjanak együtt dolgozni.
 • A verseny internetes. A csapatok kapnak egy belépési kódot, amelynek ismeretében egyrészt hozzájutnak a feladatokhoz, másrészt be tudják írni a megoldásokat.
 • Ebből az is következik, hogy a feladat csupán az internethez kötött, ezen túl bárhol, ahol van internet, dolgozhatnak. (A diákok általában az iskolai lehetőséget választják: az iskola egyik termében gyűlnek össze, hogy ott keressék a megoldást.)

Vállalt bázisintézményi feladatok:

 • A Verseghy Ferenc Gimnázium hagyományosan helyszínt biztosít a megyei és az országos (OKTV) tanulmányi versenyek számára. Kollégáink közreműködnek e versenyek szakmai és szervezési feladatainak lebonyolításában.
 • Kollégáink vállalják bemutató órák és foglalkozások megtartását a POK által szervezett Pedagógiai Napok keretében
 • Konferencia, műhelybeszélgetések megszervezése, előadók meghívása
 • Iskolánk innovációs tevékenysége elsősorban a tehetséggondozást szolgálja. A folyamatot már az általános iskolás tanulóknál elkezdjük a számukra szervezett tehetséggondozó matematikai szakkörökkel, valamint a Szegő Matematikaverseny, illetve a Tarján Imre Fizika Emlékverseny szervezésével. Az idei tanévtől levelező versenyt szerveztünk a 7-8. évfolyam számára biológiából is. Ez utóbbi az általános iskolai korosztály mellett a középiskolák 9-10. évfolyamát is megcélozza.
 • Jó gyakorlatok: kreatív matematika verseny szervezésének és lebonyolításának bemutatása

Intézményi koordinátor: Szabó Jusztina
telefon: 06-30/483-6754
e-mail: juszo1@gmail.com