DEXAM a vizsgabarát nyelvvizsga, ahol a barátoddal vizsgázhatsz!

DExam logo

A DExam államilag akkreditált egynyelvű angol nyelvvizsga, amely az általános nyelvtudást alap-, közép- és felsőfokon, a vizsgázók érdeklődésének megfelelően humán, vagy reál témakörökben méri.

A DExam vizsgarendszer mindhárom szinten (B1, B2 és C1) komplex nyelvtudást mérő vizsga, amely szóbeli és írásbeli, külön is letehető részvizsgákból áll. Mindkét része kompatibilis bármely más akkreditált nyelvvizsgával, ami azt jelenti, hogy ha van már például egy szóbeli (A) bizonyítványa, egy DExam írásbelivel (B) megszerezhető a „C” típusú bizonyítvány és fordítva

Jelentkezés:

online módon a www.dexam.hu a DExam nyelvvizsgaközpont hivatalon webfelületén
vagy
személyesen a Verseghy Ferenc Gimnázium Titkárságán 7-15 óra között

A DExam vizsgáról bővebb tájékoztatás a www.dexam.hu-n található.


Vizsganaptár 2016

Vizsgaidőszak

Az írásbeli vizsga és
beszédértés vizsgarész napja

Jelentkezési határidő

Téli vizsgaidőszak

2016. január 22 -
2016. február 20.

Középfok (B2):
2016. január 23.

Alapfok (B1):
2016. január 30.

Felsőfok (C1):
2016. január 30.

2015. december 18.

Tavaszi vizsgaidőszak

2016. április 22 -
2016. május 21.

Középfok (B2):
2016. április 23.

Alapfok (B1):
2016. május 7.

Felsőfok (C1):
2016. május 7.

2016. március 30.

Őszi vizsgaidőszak

2016. október 21 -
2016. november 19.

Középfok (B2):
2016. október 22.

Alapfok (B1):
2016. november 5.

Felsőfok (C1):
2016. november 5.

2016. szeptember 30.

Az adott vizsgaidőszakon belül a beszédkészség vizsgarész pontos időpontját a Vizsgaközpont határozza meg, amelyről a vizsgaértesítőben ad tájékoztatást.