Rügyavató

2015-10-10

A Verseghy egyik alapvető tradíciója a Rügyavató, amelynek során az iskolába újonnan érkezett diákokat felavatjuk. Ezzel az ünnepséggel válnak középiskolai tanulókká a kilencedikesek: az eskütétel, illetve az évek során a csempeszámolásból és vécésikálásból enyhébb feladatokká avanzsált versenyek mindig is szerves részei voltak ennek a késő szeptemberi eseménynek.

Nevetés, hangoskodás és egymást túlkiabálni próbáló középiskolások. Ha három szóval kellene jellemezni, ez lenne a Rügyavató. Ez a hármasság a mostani rendezvényre is jellemző volt: a tizenkét feladat előtt, közben és után hangos kacagás, illetőleg a kommentátor hangja töltötte be a tornatermet, megfűszerezve egy kis hangzavarral. A tanárok láthatóan elengedték magukat egy délután erejéig, örömmel nézték a számukra kijelölt padokon az „előadást’’, míg a tanulók nagy részének nem jutott ki ez a privilégium: vagy a földön ültek, vagy felmásztak a bordásfal tetejére.

Minden osztálynak kötelessége volt egy-egy egyedi zászló elkészítése, amely az osztályközösségre jellemző vonásokat mutatta be. Az a-sok egy szerteágazó fát alkottak, melynek minden ága egy-egy iskolát jelképezett, ahonnan az osztály tanulói érkeztek; a b osztály zászlaján kis b betűk jelezték az osztály matematikai elhivatottságát. Angol-német hibrid zászlóval mutatkozott be a nyelvi osztály, a társadalomtudományos diákok pedig az iránytűvel szimbolizálták az előttük álló hosszú utat.

Verseghys diák nem ballaghat el anélkül, hogy ne ismerné fel a tojásverés veszélyeit, a kockacukor alkotta torony stabilitását, valamint a gördeszkával és vécépumpával történő közlekedés még a repülőgépeket is felülmúló gyorsaságát; illetőleg a zsebkendő-megtalálás fortélyait (náthások előnyben). Az újonnan jött nebulók továbbá ismereteket szerezhettek tanáraik hóbortjairól és a kukoricászsák extrémebb felhasználási módjairól. Emiatt ez év szeptemberében sem maradhatott ki a diákok megismertetése ezen „hagyományos’’, életre felkészítő feladatokkal verseny formájában, melynek tétje egy torta volt.

Mindenki feszülten várta az eredményhirdetést, melyben eldőlt, hogy melyik a legrátermettebb osztály:  kié a legegyénibb zászló, a legkevésbé fals énekhang vagy a legszórakoztatóbb előadás, és melyik osztály a legösszetartóbb. Ezen szempontok alapján első helyezett lett a természettudományos osztály, szorosan mögöttük a b-sek, az utolsó két helyen (hátulról az első kettőn) a c-sek és a d-sek osztozkodtak.

    

A 2015-ös rügyavató betöltötte a hozzáfűzött reményeket: fenomenális hangulat, közösségépítés, s ezzel az újonnan jött deákok iskolánk teljes jogú tagjaivá váltak.

Mihályi Vivien, Pókász Zoltán, 10.c

 

 

#rügyavató #diaktoll #rendezvények