Tájékoztató a csoportos beszedési megbízásról, mint menzafizetés módról

2018-03-07

Tárgy: csoportos beszedési megbízás, mint fizetési mód bevezetése

Tisztelt Szülő!

Ezúton tájékoztatom, hogy az előzetes igényfelmérés eredménye alapján Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 2018-ban a gyermekétkeztetés területén bevezeti a csoportos beszedési megbízást, mint új fizetési módot. Az új fizetési móddal először a 2018. márciusba igénybe vett étkezést lehet teljesíteni 2018. áprilisban.

Az alábbiakban ismertetjük a csoportos beszedési megbízás, mint fizetési mód választásának feltételeit.

A csoportos beszedési megbízással a bankszámla tulajdonosa felhatalmazza a számlát vezető bankot, hogy a felhatalmazásban megjelölt szolgáltató által benyújtott beszedési megbízás alapján a bank a számlatulajdonos számláját a beszedési megbízás összegének erejéig megterhelje, és ezt az összeget a szolgáltatónak átutalja. Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben az étkezési térítési díj megfizetésére Ön a jövőben a csoportos beszedési megbízást választja, és az alábbiakban ismertetett feltételeknek eleget tesz, többé nem kell az érintett intézményben sorban állnia a befizetési napokon, nem Önnek kell az átutalásokat indítania, hanem az Ön bankja az Intézményszolgálattól kapott havi értesítő alapján automatikusan kiegyenlíti a térítési díjról szóló számlát. A csoportos beszedési megbízás gyors, kényelmes és biztonságos fizetési mód. Csoportos beszedési megbízás esetén a térítési díjról kiállított számlát postai úton juttatjuk el Önnek.

Amennyiben a csoportos beszedési megbízást választaná, a következő feltételeknek kell eleget tennie:

  • megállapodást kell kötnie Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával arról, hogy a csoportos beszedési megbízást kívánja alkalmazni. Az Intézményszolgálat ezen megállapodás alapján keresheti meg minden hónapban az Ön bankját, azzal, hogy a térítési díj összegét utalja át. A Megállapodást az Intézményszolgálat központjában, vagy az étkezési ügyintézőtől lehet igényelni. A nyomtatványt 2 példányban kitöltve, aláírva, postai úton, vagy az étkezési ügyintéző munkatárson keresztül vissza kell juttatni az Intézményszolgálathoz. Az Intézményszolgálat a Megállapodás utolsó oldalán feltüntetett gyermek(ek)nek ügyfélazonosítót ad, az azonosítót beírja a Megállapodás mindkét példányára, a Megállapodást aláírásokkal látja el, majd egy példányt visszajuttat Önnek.
  • fel kell hatalmaznia a bankját, hogy az Intézményszolgálattól érkező követeléseket teljesítse. Ezt személyesen intézheti a bankjánál, vagy banktól függően elektronikusan a bank internetes felületén (netbank) keresztül. Az ügyintézéshez szüksége lesz a Megállapodásban feltüntetett ügyfélazonosító(k)ra. Mindaddig, amíg az Intézményszolgálattól a Megállapodást aláírva nem kapta vissza, a banki ügyintézést nem tudja lebonyolítani.
  • gondoskodnia kell arról, hogy legalább a térítési díjnak megfelelő összeg rendelkezésre álljon (egyenleg vagy elérhető hitelkeret formájában) minden hónapban a bankszámláján, annak érdekében, hogy a bank teljesíteni tudja a kifizetést. A térítési díjról szóló számlát minden hónapban hamarabb kapja kézhez, mint ahogy a banki beszedési folyamatot elindítjuk, így minden esetben tudni fogja, milyen összeget kell biztosítania a bankszámláján.

Felhívom a figyelmét, hogy az Intézményszolgálattal a mellékelt megállapodást a bankszámla tulajdonosának kell megkötnie, valamint arra, hogy a térítési díjról kiállított számla a megállapodást kötő bankszámla tulajdonos nevére fog szólni.

Felhívom a figyelmét továbbá arra, hogy az Intézményszolgálattal megkötött megállapodás csak abban az esetben válik érvényessé, és a térítési díjat csak azt követően tudja csoportos beszedési megbízással teljesíteni, miután a bankját felhatalmazta az Intézményszolgálat követeléseinek teljesítésére.

Szolnok, 2018. február 21.

Tisztelettel:

 

Bencsik Zsolt
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
igazgatója

#menza