Könyvbemutató

2018-03-08

2018. február 23-án a Verseghy Ferenc Gimnázium diákjait az a megtiszteltetés érte, hogy iskolánkba látogatott Szele György, egykori verseghys diák, az Egy Széchényi varázsa c. könyv írója. A könyvbemutatón a szerző mellett a könyv lektora, Marsall Ágnes és Sinkovits-Vitay András színművész is közreműködött.

Szele György 1928. június 27-én született Szolnokon. Középiskolásként élte át a II. világháború szörnyűségeit. Nyolc évig volt a mostani Verseghy Ferenc Gimnázium diákja, mely akkor még fiúiskolaként működött. Számos olyan történetet meghallgathattunk a művész úrtól, amelyek emlékezetessé tették az ő és diáktársai ifjúkorát itt az iskolánkban.

Miután leérettségizett, majd elballagott, a fővárosi Orvostudományi Egyetemen tanult, ahol 1952-ben végzett, majd sebészként dolgozott.

Később, 1956-ban politikai okok miatt menekülnie kellett, így emigrált, elhagyta az országot, és közel hatvan évig az Amerikai Egyesült Államokban élt.

Öt évvel ezelőtt visszaköltözött Szolnokra, és elkezdte írni első könyvét, melyet az amerikaiaknak szánt. Ez a könyv a From Hungary With Love címet kapta, amely annyit jelent: Magyarországról szeretettel.

Egy évvel később magyar nyelven is megjelent Egy Széchényi varázsa címmel.

„Ez a történet egy fiatal magyar diákról szól, aki átélte a második világháború borzalmait, a légitámadásokat, szülővárosának bombázását és Budapest ostromát. Szovjet katonák hurcolták el 1945 februárjában mint hadifoglyot. A náci megszállás idején, családjával együtt, aktívan segítette zsidó honfitársait. A háború után évekig élt a szovjet kommunista terror elnyomása alatt. Hamis vádak alapján börtönbüntetés fenyegette, s hogy ezt elkerülje, áldiagnózis segítségével egy tüdőszanatóriumban talált menedékre. Az 1956-os forradalom alatt sebészként dolgozott Budapest egyik kórházában, ahová a harcok kitörése után az első áldozatokat szállították. A szabadságharc brutális vérbe fojtása után menekülni kényszerült.

Azokban a nehéz időkben hite, istenszeretete, a családja, a barátai és embertársai iránt érzett szeretete éltették. S még valaki, akinek varázsa betöltötte a szívét, lelkét örökre. Soha nem adta fel a reményt, kitartással küzdött, hogy szabadságban élhessen.” Ezek a sorok olvashatók a könyv borítóján.

Úgy gondolom, mindenki számára különleges élményt nyújtott ennek a helyi vonatkozású könyvnek a bemutatója. Szele György segítségével érdekes bepillantást nyerhettünk iskolánk sok évvel ezelőtti világába. Ezt csak tovább mélyítették a regény részletei, amelyeket Sinkovits-Vitay András olvasott fel nekünk.