Beiskolázási fellebbezési információk

2019-04-29

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!

Amennyiben a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §-ában meghatározottak szerint a középfokú beiskolázással kapcsolatos elutasító döntés ellen jogorvoslattal kíván élni, az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

  • az eljárást megindító kérelem (a kérelem letöltése – Word, Pdf);
  • a jelentkezési lap és az értékelő lap, melyet a tanuló általános iskolájából kérjenek el;
  • az elutasító határozat másolata.

A dokumentumokat egy zárt borítékban személyesen vagy postai úton juttassák el iskolánkba.

Postázási cím:
Verseghy Ferenc Gimnázium
Pogány Gyula intézményvezető
5000 Szolnok, Tisza park 1.

#Beiskolázás #Fellebbezés