Alapítvány

A "Verseghys Diákokért" Alapítvány

Alapítványunk 1992 óta működik. Az alapító okiratban megfogalmazott legfontosabb célok között a korszerű oktatás-nevelés anyagi támogatása, az iskola technikai felszereltségének bővítése, a tehetséges tanulók szakmai támogatása, a rászoruló tanulók szociális segítése, az iskola külföldi kapcsolatainak, illetve különböző versenyek szervezésének támogatása szerepel.

2005-ben céljai az alábbiakkal bővültek: kulturális és tudományos tevékenység, kutatás támogatása; kulturális örökség megóvása; sportoló fiatalok, sportolási lehetőségek támogatása.

Az utóbbi években az alapítvány jelentős anyagi támogatást nyújtott az informatikai oktatás tárgyi feltételeinek javításához, a számítógéppark bővítéséhez; segítségével bővítettük a könyvtári állományt; támogatásával külföldi és belföldi tanulmányutakat, kirándulásokat szerveztünk. Elkészült az impozáns Verseghy-dombormű; az alapítvány támogatásával szerveztük az évfordulós rendezvényeinket is.

Nagyon köszönjük támogatóink segítségét.

Az alapítvány számlaszáma: 11745004-20054142

Az alapítvány adószáma: 19222404-1-16

Ösztöndíj

A „Verseghys Diákokért” Alapítvány kuratóriuma ösztöndíjat adományoz azoknak az általános iskolai tanulóknak 9. évfolyamos tanulmányaik idejére, akik a Szegő Gábor Matematikaversenyen vagy a Tarján Imre Fizikaversenyen kiemelkedő eredményt értek el és tanulmányaikat a Verseghy Ferenc Gimnáziumban folytatják.

A Szegő Gábor Matematikaverseny

  1. helyezettje                                 30 000 Ft,
  2. helyezettje                                 25 000 Ft,
  3. helyezettje                                 20 000 Ft,
  4. helyezettje                                 15 000 Ft,
  5. helyezettje                                 10 000 Ft  összegű ösztöndíjban részesül.

A Tarján Imre Fizikaverseny

  1. helyezett csapatának tagja      10 000 Ft,
  2. helyezett csapatának tagja         5 000 Ft  összegű ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj kifizetése két részletben történik.

  1. részlet                                      szeptember hónap
  2. részlet                                      február hónap

A 2. részlet folyósításának feltétele, hogy a tanuló az I. félév tanulmányi követelményeit legalább a 9. évfolyam tanulmányi átlaga szerinti eredménnyel teljesítse.

Szolnok, 2015. szeptember 1.

Pogány Gyula
a kuratórium elnöke