Beiskolázás

SZERETNÉL
EGYETEMRE JÁRNI?

Ugye tudod, hogy a bejutás feltétele az
emelt szintű érettségi és hogy
többletpontokat ér a nyelvvizsga?
Mi segítünk Neked! Emelt szintű
érettségi vizsgát tennél?
Nyelvvizsgára
van szükséged?

MI FELKÉSZÍTÜNK RÁJUK!

Iskolánkban lehetőséged van bármelyik felvételi tantárgyból fakultációs
csoportba járni, ahol felkészítünk az emelt szintű érettségire. Támogatjuk, hogy
nyelvvizsgát szerezz, felkészítünk idegen nyelvekből is az emelt szintű érettségire,
amivel nyelvvizsgát szerezhetsz. Minden tanuló két idegen nyelvet sajátíthat el.
Tanulhatsz angolt, németet, franciát, spanyolt és oroszt.

TAGOZATAINK

TERMÉSZETTUDOMÁNYI
TAGOZAT
biológia, kémia, fizika emelt óraszámban

MATEMATIKA
SPECIÁLIS TAGOZAT
matematika emelt óraszámban

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ
TAGOZAT
5 éves képzés, célnyelv: kezdő szintről induló német vagy spanyol nyelv

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
TAGOZAT
magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz emelt óraszámban

 

TAGOZATAINKAT BEMUTATÓ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET LETÖLTÉSE...


A Verseghy Ferenc Gimnázium
2022/23. tanévre szóló

felvételi tájékoztatója

A Verseghy Ferenc Gimnázium (OM azonosító: 035992) a tanulók felvételénél az általános iskolai eredmények, a központilag kiadott, egységes kompetenciaalapú írásbeli vizsga eredménye alapján dönt.

A VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MÓDJA,
A VIZSGA HELYE, IDŐPONTJA

Az írásbeli vizsgára 2021. december 3-áig jelentkezhetnek a tanulók.
A vizsgák helyszíne minden esetben:
Verseghy Ferenc Gimnázium (5000 Szolnok, Tisza park 1.)

Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10:00 óra
Pótló időpont: 2022. január 27. (csütörtök) 14:00 óra

A vizsga helyszínén a vizsga megkezdése előtt legalább negyed órával meg kell jelenni. A vizsgára tollat és a személyazonosság igazolására alkalmas iratot kell hozni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ (3., 25.) és az 51.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók (SNI, BTMN) esetében az írásbeli vizsga során a szakértői bizottság javaslata alapján beadott írásbeli kérelem alapján járunk el. Az írásbeli kérelmeket a felvételire történő jelentkezési lappal együtt kell beküldeni.

2021. november 16-én (kedden) 17:00-tól tájékoztató szülői értekezletet, november 19-én (pénteken) a tanulóknak regisztrációhoz kötött nyílt napot tartunk, melynek formájáról november 9-től honlapunkon tájékozódhat. A jelentkezőket az általuk megjelölt tagozatokon a felvételi eljárás során elért felvételi pontszám alapján rangsoroljuk. Az azonos pontszámot elérő tanulók esetén a 20/2012. EMMI rendelet 40.§ (3) bekezdésében előírtak alapján rangsorolunk. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók csatolják a lakóhely szerint illetékes jegyző igazolását a jelentkezési lapjukhoz.

Tagozat

Felvételi követelmények

Elérhető pontok

0001
Természettudományi
tagozat

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye

50+100=150

0002
Matematika
speciális tagozat

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye+
a matematika írásbeli eredménye duplán számít

50+150=200

0003
Nyelvi előkészítő
tagozat, spanyol célnyelv

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye+
a magyar írásbeli eredménye duplán számít

50+150=200

0004
Nyelvi előkészítő
tagozat, német célnyelv

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye+
a magyar írásbeli eredménye duplán számít

50+150=200

0005
Társadalomtudományi
tagozat

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye

50+100=150

 

A jelentkezők rangsorolása,a pontszámítás módja

Az általános iskolai eredmények alapján maximum 50 pont szerezhető. A felvételiző általános iskolából hozott pontszámának megállapításához a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatait adjuk össze, majd ebből a (maximum) 90 pontból elveszünk 40-et. Az idegen nyelvnél a legalább 4 éven át tanult nyelvet veszünk figyelembe, ha több ilyen is van, akkor azt, amelyiknek jobb az eredménye.

A központilag szervezett, egységes kompetenciaalapú magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga dolgozatok pontszámát összeadjuk, amivel maximum 100 pont szerezhető. A matematika speciális tagozaton a matematika írásbeli pontszáma duplán számít, így itt az írásbelin maximum 150 pont szerezhető. A nyelvi előkészítő tagozaton a magyar írásbeli pontszáma duplán számít, így az írásbelin itt is maximum 150 pont szerezhető.

Az azonos felvételi pontszámot elérő tanulók esetén alkalmazandó sajátos helyzet szerinti rangsorolás szempontjai:

A természettudományi tagozaton

 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés
  az 1-10. helyezettek között,
 • a Tarján Imre Országos Emlékversenyen elért jobb helyezés
  az 1-3. helyezettek között,
 • a Búvárkodj a biológiában! versenyen elért jobb helyezés
  az 1-5. helyezettek között,
 • magasabb matematika írásbeli pontszám,
 • magasabb pontszám az általános iskolai eredmények alapján.

A matematika speciális tagozaton

 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés
  az 1-10. helyezettek között,
 • a Tarján Imre Országos Emlékversenyen elért jobb helyezés
  az 1-3. helyezettek között,
 • magasabb matematika írásbeli pontszám,
 • magasabb pontszám az általános iskolai eredmények alapján.

A nyelvi előkészítő tagozaton

 • magasabb magyar nyelvi írásbeli pontszám,
 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés
  az 1-10. helyezettek között,
 • magasabb pontszám az általános iskolai eredmények alapján.

A társadalomtudományi tagozaton

 • magasabb magyar nyelvi írásbeli pontszám,
 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés
  az 1-10. helyezettek között,
 • magasabb pontszám az általános iskolai eredmények alapján.

Ha még így sem lehet néhány tanulót rangsorolni, akkor a sorrendjükről sorsolással döntünk.

 

TAGOZATAINKAT BEMUTATÓ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET LETÖLTÉSE...