Bázisintézmény

Bázisintézmény bemutatása

A Verseghy Ferenc Gimnázium hagyományosan helyszínt biztosít a megyei és az országos (OKTV) tanulmányi versenyek számára. Kollégáink közreműködnek e versenyek szakmai és szervezési feladatainak lebonyolításában. Természetesen e tevékenység/tevékenységek továbbra is helyt kapnak intézményünkben.

A korábbi pályázatokhoz kapcsolódóan a kollégáink hozzászoktak a bemutató órák megtartásához. Szaktanácsadóink szintén közreműködnek – a POK szervezésében – nyílt órák megtartásában, átadva szakmai-pedagógiai tapasztalataikat más intézmények kollégái számára. Iskolánkban 11 mesterpedagógus dolgozik, közülük 4 fő szaktanácsadó közülük ketten vezető szaktanácsadók. Ők tevékenyen részt vesznek a tanulmányi versenyek, nálunk, vagy más intézményben történő megszervezésében. Bázisintézménnyé válásunk esetén e feladatokat az eddigieknél is nagyobb mértékben tudjuk vállalni. 1fő mesterpedagógus ínnovator, fejlesztőként jelenleg a mesterprogramját valósítja meg fizikából.

Gimnáziumunk felszereltsége, infrastruktúrája lehetőséget ad szakmai konferenciák lebonyolítására, lehetővé téve akár nagyobb előadások, vagy kiscsoportos műhelyfoglalkozások megtartását is. Vállaljuk a közreműködést az előadók meghívásában is, ehhez fel tudjuk használni volt diákjainkkal kiépített szoros kapcsolatunkat. Közülük jó néhányan kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak, egy-egy tudományág elismert képviselői. Ezen tevékenységnek is van már hagyománya iskolánkban. Testvériskolai kapcsolatunkat felhasználva az erdélyi magyar közoktatás tapasztalataival is meg tudjuk ismertetni az érdeklődő kollégákat, hiszen testvériskolánkban számtalan tudományos fokozattal rendelkező, a tankönyvírásban is jeleskedő pedagógus van.

Intézményünk lehetőséget ad más iskolák tanárai számára is az esetleges jó gyakorlatok bemutatására, megismertetésére. Ehhez teljes infrastruktúránkat biztosítani tudjuk. Saját szakmai munkánkat, adaptálható gyakorlatainkat is megismertetjük más intézmények pedagógusaival.

 

A jó gyakorlat megnevezése: Matematika nap

 • célja: a matematikai megismerés új, a tanítási órán túlmutató lehetőségeinek bemutatása
 • célcsoport: középiskolás diákok és matematika tanárok
 • intézménytípus: középiskola, gimnázium
 • a jó gyakorlat rövid leírása: Kreatív matematikaverseny

A jó gyakorlat legnagyobb erénye tanár és diák szakmai együttműködése, a diákok önálló, kreatív tevékenységének segítése, a tantárgyukban való elmélyülés erősítése. A matematikából zajló verseny sokféle készség, képesség kibontakoztatását segíti.

A verseny hangsúlyozottan csak eszköz, hogy mind a szervező, mind a versenyző diákok jobban elmélyíthessék tudásukat. (Nem mellesleg a támogató tanár is rengeteget tanul az egész folyamat során.)

A feladatokat diákok állítják össze, a matematikatanárok csak koordinálnak, és segítenek a felmerülő problémák megoldásában.

A verseny mindig annyi feladatból áll, ahány éves az iskola abban a tanévben.

A verseny csapatverseny, ahol fontos a csapattagok közti együttműködés, az együtt gondolkodás.

Elvárás, hogy egy csapatban minden évfolyamból legyen csapattag. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a diákok az évfolyam kereteken túllépve is ismerjék egymást, tudjanak együtt dolgozni.

A verseny internetes. A csapatok kapnak egy belépési kódot, amelynek ismeretében egyrészt hozzájutnak a feladatokhoz, másrészt be tudják írni a megoldásokat.

Ebből az is következik, hogy a feladat csupán az internethez kötött, tehát bárhol, ahol van internet, dolgozhatnak. (A diákok általában az iskolai lehetőséget választják: az iskola egyik termében gyűlnek össze, hogy ott keressék a megoldást.)

A jó gyakorlat:

 • alkalmazási területei: a tanulás támogatása, kreativitás fejlesztése és a diákok közötti együttműködés elősegítése
 • megosztásának formája: műhelymunka, bemutató foglalkozás, bekapcsolódás a versenybe
 • humán-erőforrás igénye: a matematika munkaközösség tagjai, speciális matematika tagozat diákjai
 • eszközigénye: internetes kapcsolat és megfelelő program
 • időigénye: 5 óra

A jó gyakorlat megnevezése: Tehetséggondozás biológiából

 • célja: biológiából kiemelkedő tanulók mentorálása
 • célcsoport: középiskolás diákok és biológiát tanító tanárok
 • intézménytípus: középiskola, gimnázium
 • a jó gyakorlat rövid leírása:

Iskolánk a Szegedi Tudós Akadémia tehetséggondozó programjához csatlakozva valósítja meg a biológia területén kimagasló tehetségek mentorálását. A program keretei között a résztvevők találkoznak egyetemi oktatókkal, előadásokat hallgatnak, műhelymunkában és nyári táborokon vesznek részt.  A programba a biológia iránt elkötelezett és motivált tanulók kerülnek be, akik a középiskola elvégzése után ilyen szakirányba tanulnak tovább az egyetemen. A tehetséggondozó program elősegíti a sikeres felvételijüket illetve a tudományos kutatásba való bekapcsolódásukat. A biológia területén tehetséges gyerekek minél sikeresebb kiválasztása érdekében ez a tevékenység már az általános iskolai tanulóknál elkezdődik egy online zajló biológia verseny keretében.

A jó gyakorlat:

 • alkalmazási területei: a tanulás támogatása, kreativitás fejlesztése és tudományos kutatáshoz szükséges kompetenciák megszerzése
 • megosztásának formája: műhelymunka, bekapcsolódás a versenybe
 • humán-erőforrás igénye: a biológiát tanító tanárok, természettudományos osztály diákjai
 • eszközigénye: internetes kapcsolat és megfelelő program
 • időigénye: 10 óra

A jó gyakorlat megnevezése: Szakmai előadások

 • célja: tanórán kívüli ismeretek szerzése, pályaválasztás elősegítése
 • célcsoport: középiskolás diákok és tanárok
 • intézménytípus: középiskola, gimnázium
 • a jó gyakorlat rövid leírása:

Több tantárgyból szervezünk tanórán kívüli programként olyan bemutatókat, ahol a diákok előadásait hallhatják az érdeklődők. Tanulóink ezeken érdekes kérdésekről, és a saját kutatásaiknak eredményeiről tartanak beszámolókat. Ide kapcsolódnak azok az előadások is, amit az iskola egykori diákjai tartanak, akik sikeres szakemberekként, egyetemi tanárokként, szakterületük elismert kutatójaként az Alma Materbe visszatérnek. Ezeket az előadásokat az évente megszervezésre kerülő „Pályaorientációs nap” keretei között tartjuk meg. Célunk ezzel az, hogy segítsük tanulóink pályaválasztását olyan személyes találkozásokkal és beszélgetésekkel, amelyek példát adhatnak számukra. A legnagyobb szabású előadássorozatot ötévente, az iskola évfordulós rendezvényein szervezzük. Egy egész napos program keretében nagyon sok, a legkülönbözőbb területeken sikeres tudós, egykori diákunk tart előadást.

A jó gyakorlat:

 • alkalmazási területei: a tanulás támogatása, kreativitás fejlesztése, pályaorientáció támogatása
 • megosztásának formája: előadások, beszélgetések
 • humán-erőforrás igénye: motivált tanulók és tanárok, volt diákok
 • eszközigénye: projektor, laptop
 • időigénye: alkalmakként 2-3 óra

Intézményi koordinátor: Szabó Jusztina
telefon: 06-30/483-6754
e-mail: juszo1@gmail.com