beiskolázás

Tájékoztató a nyolcadikosoknak

Titkárság Közzétéve:

Tájékoztató a nyolcadikosoknak

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Amennyiben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §-ában, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 45.§-ában meghatározottak szerint a középfokú beiskolázással kapcsolatos elutasító döntés ellen jogorvoslattal kíván élni, az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

  • az eljárást megindító kérelem (a kérelem letöltése – .docx, .pdf);
  • az elutasító határozat másolata.

A dokumentumokat egy zárt borítékban személyesen vagy postai úton juttassák el iskolánkba.

Postázási cím:

Verseghy Ferenc Gimnázium

Pogány Gyula intézményvezető

5000 Szolnok, Tisza park 1.